Varme

Den beste løsningen for komfortable gulv

Elektrisk varme i gulvet har mange fordeler som varmekilde. Et oppvarmet gulv har en stor varmeflate med jevn varmefordeling. Dermed kan man holde noe lavere temperatur (ca 2 grader celsius), men fortsatt ha samme opplevde komfort. Gulvvarme er behagelig og gir et meget godt innemiljø. Siden varmekilden er skjult, tar den ikke opp unødvendig veggplass. Lukt fra brent støv og surkling i rør eller støy fra vifter slipper man ved å benytte elektrisk gulvvarme.

Elektrisk gulvvarme er raskt å installere. Installasjonskostnaden er svært lav sammenlignet med andre typer gulvvarme. Dessuten har kabler, matter og folie lang levetid. Velg valg av riktig produkter og installasjonsmetode kan man si at et slikt gulvvarmesystem praktisk talt varer like lenge som husets de er installert i, uten vedlikeholdskostnader.

Sist men ikke minst er et elektrisk gulvvarme enkelt å styre og kan styres presist og umiddelbart. Dette gir et optimalt og effektiv strømforbruk. Les mer om varmestyring her.

To hovedtyper av elektrisk gulvvarme

Nedstøpte kabler/varmematter

Hvor varmekabelen eller varmematten ligger nære gulvoverflaten gir raskt varme og blir tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget skrus av. Slike systemer er lett å regulere og dermed godt egnet for energisparing og -effektivisering. Med en moderne termostat kan temperaturen i rommet reguleres presist gjennom alle døgnets 24 timer.

Nedstøpte kabler anbefales fordi:

 • Det er raskt å legge
 • Man kan enkelt tilpasse installert effekt i forhold til rommets bruk og type overflate på gulvet
 • Lav installasjonskost
 • Ingen ekstra byggehøyde når man allerede skal ha et støpt gulv

Nedstøpte Varmematter anbefales fordi:

 • De er lavtbyggende (ca 3mm), total høyde inkludert varmematte og flis 8-10mm
 • Kan installeres direkte i flislimet. Dette gjør det enkelt å installere gulvvarme på toppen av det gamle gulvet.
 • Kan installeres direkte på toppen av eksisterende gulv av betong, gamle fliser eller tre

Varmefolie

er en fantastisk løsning for lavtbyggende gulvvarme. Løsningen kan benyttes under parkett, laminat eller tregulv i tørre rom. Du får behagelig romtemperatur og varme føtter. Varmefolie har også i likhet med varmekabler og matter mye lavere investeringskostnad enn for eksempel vannbåren varme. Løsningen gir enkel, rask og nøyaktig varmeregulering i hvert enkelt rom. Den er driftssikker og utprøvd over mange år med få reklamasjoner.

Varmefolie anbefales fordi:

 • Med sin lave effekt, ned til 60 W/m2, kan den installeres direkte under tregulv, parkett, laminat, vinyl og lignende
 • Byggehøyden på hardt underlag er lav, kun 6 mm. Det må benyttes en underlagsplate f.eks. av typen Depron
 • Folien leveres i ulike bredder og tilpasses enkelt ved å klippe til rett lengde
 • Løsningen krever ingen støping
 • Kan monteres i tak eller bjelkelag

NB! Når man benytter installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl og lignende må det alltid benyttes en termostat med mulighet for maksbegrensning av temperaturen.

For alle typer av elektrisk gulvvarme er det viktig å huske på følgende:

 • Vær forsiktig med tykke tepper, tepper med gummiunderside eller andre kompakte ting som dekker større flater. Ta hensyn til dette når man planlegger å montere elektrisk gulvvarme. Disse kan øke temperaturen på gulvet til over anbefalte 27°C.
 • Husk at det er krav til forankoblet jordfeilbryter med 30mA utløserstrøm på kursen varmekablene er tilkoblet
 • Jo bedre isolert gulvet er, jo bedre effekt gir varmekabler ut i rommet.
 • Husk alltid å følge leverandørens anvisninger ved installering.
 • Bruk fagfolk til å gjøre jobben!
to top

opp