El – kontroll

En el -kontroll skal ivareta sikkerheten i anlegget og passe på at det er godt vedlikeholdt, og dermed også redusere faren for brann. Kontrollen tar utgangspunkt i statistikk over hvilke punkter i det elektriske anlegget som oftest utløser brann og personskader. Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge uhell, men mange feilkilder kan kun oppdages av fagpersoner med riktig utstyr. Det kan være alt fra jordfeil til varme punkter i sikringsskapet som kan være vanskelig å oppdage for folk som ikke er fagfolk.

Sjekkliste ved kontroll:

Periodisk kontroll av borettslag/sameier og næringsbygg

Sameier og borettslag er underlagt de samme krav som næringsbygg når det kommer til elektrisitet, og det er styrets ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid holder forskriftsmessig stand. Styret har ansvar for den delen av anlegget som er felles, men det vil lønne seg å ha en mer offensiv holdning. Derfor anbefaler vi at det blir gjennomført elkontroll også i hver leilighet i komplekset, uavhengig av om det er selveier- eller andelsleilighet, for å sikre at alle seksjoner er uten feil og mangler

Over halvparten av boligbrannene i Norge er forårsaket av feil i elektriske anlegg eller ved feil bruk av elektrisk utstyr. Om internkontrollreglene ikke er blitt fulgt, og det oppstår brann, kan styret bli holdt ansvarlig. Det er derfor viktig å utføre jevnlige kontroller av det elektriske anlegget med kontrollører. De som gjennomfører periodisk kontroll vil få rabatter hos de fleste forsikringsselskap ved å vise til rapporter om et godt vedlikeholdt anlegg.

to top

opp