Rammeavtaler

Rammeavtale / serviceavtale for elektroarbeider

Har dere regelmessig behov for elektriker til å utføre vedlikehold, reparasjoner eller endringer i deres anlegg?

I så fall vil dere være tjent med å etablere en rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

Vi har rammeavtaler / serviceavtaler med offentlig sektor, eiendomsforvaltere, næringskunder og borettslag / sameier. Rammeavtale / serviceavtale kombineres ofte med en avtale om internkontroll, der vi foretar risikovurdering og kontroll av deres anlegg, i faste intervaller.

Vi ønsker å være en langvarig samarbeidspartner for våre kunder. Vi er og skal være kompetansepersoner på kundens elektriske anlegg. Dette kan best løses ved at et gjensidig tillitsforhold utvikles gjennom langsiktig samarbeid, der våre saksbehandlere og montører blir kjent med deres anlegg og behov.

Vi mener det er en stor fordel å benytte en fast installatør på elektriske anlegg, fremfor å ha forskjellige installatører for hvert oppdrag som skal utføres. Vi sender som oftest de samme montørene til faste kunder og anlegg de er blitt kjent med. Dette gir kontinuitet i vedlikeholdsarbeider, og medfører at arbeidet kan utføres på en mer rasjonell måte. Dette gir reduserte vedlikeholdskostnader og sikrere anlegg.

Vi etablerer gjerne rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

Avtalene kan knyttes opp mot et visst volum i omsetning, eller baseres på mer tilfeldig / ambulerende behov.

to top

opp