Automasjon

Automasjon betyr i korte trekk å sette sammen systemer som styrer og kontrollerer prosesser av seg selv. Målet er å frigjøre ressurser og effektivisere tidsbruken i bedriften. Automasjon kommer ofte til nytte i industrien, men også innen bygg, skip og forskjellig infrastruktur. Tønsberg Elektriske håndterer de aller fleste automasjonsoppdrag.

Tilpasset kundens behov

Blant automasjonsoppdragene vi løser finner du ofte programmert logisk styring (PLS) som en del av løsningen. Dette er styringsenheter vi programmerer til å løse ulike oppgaver, som for eksempel å helautomatisere eller stoppe/starte mekaniske prosesser etter feedback fra sensorer. PLS-enheter kan programmeres til å styre et bredt spekter av prosesser i industrien, og vi tilpasser oss kundenes behov og ønsker.

Til PLS-styring hører HMI (human-machine interface) ofte med. Dette er enheter vi programmerer til å være kontroll- eller overvåkningsenheter i systemet. Det er enheter som presenterer systemet slik at det blir enklere å bruke. De gjør det også mer brukervennlig å lese av status og data. HMI-enheten er dessuten grensesnittet man aktivt kan endre parameter på eller styre PSI-systemet fra.

Utfra dette løser vi automatiseringsoppdraget i samarbeid med kunden. Vi er gjerne med på hele prosessen, slik at vi kan gå inn som rådgiver og identifisere behovene.

to top

opp